New Page 1


Mūsų veikla

LSS Vadovybės rinkimai

Naujas LSS Sastatas
atnaujinta 2015.2.27

2015 vasaros
stovyklos
ir suvaziavimai

Jaunimo Vakaras 2014

Religinė programa

Skautų Aidas

Lietuviškosios
Skautybės
Fondas

 

LSS 50 metų skautavimo ženkliukas
50 metų
skautavimo

2012 VF stipendija LSS nariams(pratesta)

Musteikytes stipendijos prašymo anketa (2012- pratesta)

VF 2012 kalediniu atviruku konkursas(pratestas)

VF stipendija LSS nariams 2012 (pratesta)

VYDUNO FONDO FILISTERES GRAZINOS MUSTEIKYTES STIPENDIJA (2012-pratesta)

2012 m. Vydūno fondo 1,000 dol. stipendija LSS nariams

2012 m. Vydūno fondo 1,000 dol. stipendija LSS nariams (pdf)